Tħabbat Xtaqtek

Lejlet il-Milied stedint ruħi b’idejja fl-eremitaġġ ta’ Gioele fost l-oħrajn biex niġbor kopja tal-aħħar ktieb tiegħu Tħabbat Xtaqtek (Horizons 2017, paġ. 241). Wara taħdita tar-ruħ u tazza tè qbadt triqtli lura lejn il-kunvent fl-Imdina u minkejja li l-24 u l-25 ta’ Diċembru jkunu mimlijin daqs bajda bejn it-talb komunitarju, l-quddies, il-qrar u t-tħejjija għall-ikla tal-Milied … Continue reading Tħabbat Xtaqtek