Reaching the lost, humbling the just

Last Sunday I was invited to celebrate Mass at St Paul’s Church in Birkirkara in the Extraordinary Form, in place of the Chaplain who couldn’t make it for that day due to other commitments. So I had to prepare two homilies as the readings’ cycle differs from that of the Ordinary Form of the Mass. … Continue reading Reaching the lost, humbling the just

Il-Mistika tal-Arti Performattiva

450 sena mit-twelid ta’ Marija Maddalena de’ Pazzi (1566-2016) “Ġismi huwa t-tila, idejja l-pniezel”. Abel Azcona f’intervista fuq ir-rivista tal-arti Vagón 293 (11/06/2012) jagħżel dan il-kliem biex jiddeskrivi l-espressjoni artistika tiegħu. Azcona huwa artista interdixxiplinari u performattiv kontroversjali. L-espressjoni artistika tiegħu hija sovversiva u maħsuba biex tixxokkja waqt li tattakka l-istatus quo tal-istituzzjonijiet politiċi u … Continue reading Il-Mistika tal-Arti Performattiva