Blog

Tħabbat Xtaqtek

Lejlet il-Milied stedint ruħi b’idejja fl-eremitaġġ ta’ Gioele fost l-oħrajn biex niġbor kopja tal-aħħar ktieb tiegħu Tħabbat Xtaqtek (Horizons 2017, paġ. 241). Wara taħdita tar-ruħ u tazza tè qbadt triqtli lura lejn il-kunvent fl-Imdina u minkejja li l-24 u l-25 ta’ Diċembru jkunu mimlijin daqs bajda bejn it-talb komunitarju, l-quddies, il-qrar u t-tħejjija għall-ikla tal-Milied … Continue reading Tħabbat Xtaqtek

Liema Ġesù? Dak ta’ veru jew il-ħlieqa ta’ moħħna?

Fl-Evanġelju ta’ llum (Mt 14:22-33) l-appostli fuq id-dgħajsa waħedhom bil-lejl huma u jaqsmu min-naħa għall-oħra, jiltaqgħu ma’ Ġesù miexi fuq il-baħar u jaħsbuh fantażma jiġġerra fuq l-ilmijiet. It-Talmud (tagħlim tar-Rabbini) jqis il-fantażmi bħala dell li jgħaddi. Il-fantażma huwa biex ngħidu hekk il-proġettazzjoni tal-bżonnijiet jew il-biżgħat tagħna li huma tassew bħal dell li jgħaddi, illużjoni, ħlieqa … Continue reading Liema Ġesù? Dak ta’ veru jew il-ħlieqa ta’ moħħna?